Trwa ładowanie...
Notowania
QUERCUS: strona spółki
4.07.2022, 11:21

QRS Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Emitent" lub "Spółka") mając na uwadze praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 3 279,8 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się: - 2 702,3 mln zł aktywów jedenastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, - 20,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO, - 35,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, - 47,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, - 66,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ, - 10,6 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ, - 64,9 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ (dawniej Acer Aggressive FIZ), - 142,9 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ, - 189,0 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.). Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Podstawa prawna: - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty