Trwa ładowanie...
Notowania
MABION: strona spółki
6.07.2022, 10:03

MAB Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax, Inc.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2021 z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zawarcia z Novavax, Inc. („Novavax”) umowy dotyczącej komercyjnej produkcji kontraktowej („Umowa produkcyjna”) oraz późniejszych raportów bieżących dotyczących poszerzania współpracy z Novavax, Zarząd Mabion S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 lipca 2022 roku podpisał z Novavax, kolejne rozszerzenie zakresu usług Umowy produkcyjnej w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #6 („SOW#6”, ang. Statement of Work).
Zakres SOW#6 obejmuje przeprowadzenie badań stabilności złóż chromatograficznych wykorzystywanych w procesie produkcji substancji czynnej szczepionki Nuvaxovid. Badania będą prowadzone w obszarze produkcyjnym, w środowisku GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice). Realizacja prac objętych SOW#6 rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu zlecenia. W ocenie Zarządu, podpisanie SOW#6 jest istotne dla Spółki przede wszystkim z uwagi na dalsze rozszerzanie współpracy z Novavax.

Inne komunikaty