Trwa ładowanie...
Notowania
CIECH: strona spółki
6.07.2022, 14:57

CIE Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 06.07.2022 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze: Mirosława Skowrona – Członka Zarządu Emitenta powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Emitent w załączeniu przekazuje treść powiadomienia. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

Załączniki

Inne komunikaty