Trwa ładowanie...
Notowania
QUERCUS: strona spółki
7.07.2022, 14:42

QRS Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Niniejszym informujemy, o otrzymaniu w dniu 7 lipca 2022 r. od p. Pawła Cichonia - Wiceprezesa Zarządu Quercus TFI S.A. powiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Treść powiadomienia została załączona do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty