Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Dodatkowe informacje w zakresie zakupu pakietu akcji przez Prezesa Zarządu oraz przyjęcia zobowiązania czasowego ograniczenia zbywalności akcji.

Zarząd Spółki Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2022 z dnia 14.07.2022 niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej dodatkowe informacje przekazane Spółce przez Pana Zbigniewa Dębickiego (Prezesa Zarządu oraz znaczącego akcjonariusza Emitenta, dalej: „Kupujący”), dotyczące transakcji nabycia pakietu 680.000 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta (dalej: „Akcje) na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej z Panem Markiem Bednarskim (dalej: „Sprzedający”) w dniu 11 lipca 2022r.
Wskazana umowa sprzedaży akcji została zawarta w wykonaniu ustnych ustaleń dokonanych między Kupującym i Sprzedającym w roku 2017, zgodnie z którymi Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży Akcji na zasadach określonych w umowie pod warunkiem doprowadzenia przez Kupującego, jako zarządzającego Emitenta, do rozwoju i korzystnej sytuacji Emitenta. Ponadto, na mocy wskazanej umowy sprzedaży akcji Kupujący zobowiązał się wobec Sprzedającego do niezbywania Akcji w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji z dnia 11 lipca 2022r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie znaczący jej wpływ na ocenę funkcjonowania oraz sytuacji gospodarczej Emitenta, a także możliwy wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty