Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
20.07.2022, 16:27

MOC Informacja o zawarciu umowy przejściowej i przyspieszeniu przejęcia OATD-01 do dalszego rozwoju.

Zarząd MOLECURE S.A. [Spółka, Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. informuje, iż w dniu 20 lipca 2022 r. zawarł z Galapagos NV z siedzibą w Mechelen, Belgia [Galapagos] umowę przejściową [Transition Agreement], na mocy której zostały uregulowane kwestie techniczne oraz formalno-prawne związane z przejęciem do dalszego rozwoju przez Spółkę praw do cząsteczki OATD-01 wraz z towarzyszącą dokumentacją i prawami własności intelektualnej. Dodatkowo na mocy Transition Agreement skrócony do dnia 20 lipca 2022 r. został okres wypowiedzenia kończący obowiązywanie Umowy Licencyjnej z dnia 5 listopada 2020 r., o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym o numerze 22/2020.
Jednocześnie w ramach Transition Agreement uregulowane zostało przejęcie przez Emitenta wyprodukowanych przez Galapagos w standardzie GMP [ang. Good Manufacturing Practice] substancji aktywnej [ang. Active Pharmaceutical Ingredient, API] oraz tabletek w ilości wystarczającej do przeprowadzenia badań klinicznych II i III fazy badania klinicznego cząsteczki OATD-01. Zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami ww. umowy Emitent będzie zobowiązany do zapłaty Galapagos kwoty 2,5 mln EUR za ww. materiały, która będzie wymagalna wyłącznie w przypadku zawarcia nowej umowy partneringowej dot. cząsteczki OATD-01. Cząsteczka OATD-01, która w 2020 r. ukończyła I fazę badań klinicznych, jest podwójnym inhibitorem chitynaz. Cząsteczka uzyskała desygnację leku sierocego od FDA [Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, FDA] we wskazaniu sarkoidozy oraz IPF [idiopatyczne włóknienie płuc]. Spółka przypomina, że chitynazy odgrywają kluczową rolę w chorobach płuc o podłożu zapalnym i prowadzących do patologicznych zmian tkanki, takich jak: sarkoidoza, IPF, lub astma. Cząsteczka OATD-01 jest pierwszym na świecie potencjalnym lekiem wykorzystującym mechanizm blokowania chitynaz. W związku ze zwrotnym przejęciem praw do cząsteczki OATD-01 [rozwijanej przez Galapagos jako GLPG4716], Spółka zamierza kontynuować jej kliniczny rozwój i doprowadzić do ponownej komercjalizacji. Cząsteczka OATD-01 jest najbardziej zaawansowanym projektem naukowym rozwijanym przez Emitenta, przygotowanym do rozpoczęcia fazy II badań klinicznych. Spółka w najbliższym czasie podejmie decyzje i poinformuje o dalszych planach rozwoju tych programów. Spółka będzie dążyła do ponownej komercjalizacji cząsteczki OATD-01, ale nie wyklucza jej dalszego samodzielnego rozwoju, w tym w II i potencjalnie III fazie badań klinicznych we wskazaniu sarkoidozy.

Inne komunikaty