Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
25.07.2022, 17:38

MOC Decyzja urzędu skarbowego w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 oraz informacji zamieszczonych m.in. w ostatnim raporcie okresowym za I kwartał 2022 roku odnoszących się do postępowania o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego za rok 2020, Zarząd MOLECURE S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 lipca 2022 r. Spółka otrzymała decyzję Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie [Organ Podatkowy] zgodnie, z którą Organ Podatkowy:
[i] określił wysokość zobowiązania Spółki z tytułu podatku od dochodów osób prawnych [CIT] za rok 2020 w kwocie ok. 6,9 mln zł, [ii] stwierdził nadpłatę w CIT za rok 2020 w kwocie ok. 5,6 mln zł, oraz [iii] odmówił stwierdzenia nadpłaty w CIT za rok 2020 w kwocie ok. 6,9 mln zł. Stwierdzona przez Organ Podatkowy nadpłata podatku CIT jest związana z prawem Emitenta do odliczenia od należnego CIT zapłaconego w Polsce podatku u źródła uiszczonego w Belgii w wysokości 1,25 mln EUR. Organ Podatkowy odmówił natomiast stwierdzenia nadpłaty w pozostałym zakresie, tj. w zakresie opłat licencyjnych. Decyzja Organu Podatkowego o której mowa powyżej nie jest ostateczna, a Spółce przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w raporcie bieżącym nr 13/2022 intencją Spółki, opartą na literalnym brzmieniu przepisów oraz innych interpretacjach podatkowych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, pozostaje zastosowanie 5% stawki podatku dochodowego zgodnie z regulacją IP BOX do całości opłat i należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanych IP oraz zwrotu całej zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy CIT. Wobec powyższego o dalszych krokach w procedurze odwoławczej w zakresie ww. postępowania nadpłatowego Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów, przy czym o ewentualnych decyzjach w zakresie podtrzymania lub zmiany ww. decyzji Emitent poinformuje w trybie właściwych raportów bieżących.

Inne komunikaty