Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Treść uchwał podjętych przez NWZ Hollywood S.A. w dniu 04 sierpnia 2022 roku

Zarząd spółki Hollywood S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 4 sierpnia 2022 roku.
Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Załączniki

Inne komunikaty