Trwa ładowanie...
Notowania
POLICE: strona spółki
5.08.2022, 17:28

PCE Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Spółka”), w oparciu o art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 lipca 2022 roku.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-05
PCE Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
11,35
0,00
2022-07-25
PCE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku, kontynuowanym – po przerwie - w dniu 11 lipca 2022 roku oraz kontynuowanym po przerwie - w dniu 22 lipca 2022 roku.
11,45
-1,75
2022-07-22
PCE Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 22 lipca 2022 roku.
11,45
0,00
2022-07-22
PCE Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. na IX kadencję.
11,45
0,00
2022-07-20
PCE Życiorys i oświadczenia nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
11,35
0,00
2022-07-20
PCE Powołanie Członka Rady Nadzorczej
11,20
+1,34
2022-07-11
PCE Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 11 lipca 2022 roku.
11,15
+4,48
2022-07-11
PCE Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 11 lipca 2022 roku.
11,15
+4,48
2022-07-07
PCE Przedłużenie obowiązywania Kontraktów Indywidualnych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.
11,40
+2,19
2022-06-27
PCE Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 27 czerwca 2022 roku.
11,00
+2,27