Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
5.08.2022, 17:43

TRK Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji dotyczącej korekty naliczonej wartości waloryzacji w budżetach określonych kontraktów na dzień 30.06.2022 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2022 roku podjął decyzję dotyczącą zmiany przyjętych szacunków na dzień 30 czerwca 2022 roku wartości waloryzacji w budżetach określonych kontraktów realizowanych dla PKP PLK. Szacowany wpływ powyższej decyzji na jednostkowy oraz skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży za I półrocze 2022 roku jest ujemny i wynosi 37,6 mln zł.
Dodatkowo informujemy, że Spółka jest w trakcie cyklicznego procesu aktualizacji budżetów realizowanych kontraktów budowlanych pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji oraz gromadzenia danych finansowych Spółki. Wstępne szacunki wyników finansowych Spółki i Grupy za I półrocze 2022 roku zostaną przekazane w oddzielnych raportach bieżących w momencie zakończenia procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych za ten okres, w tym procesu przeglądu kontraktów długoterminowych oraz gromadzenia danych finansowych Spółki i spółek z Grupy. Zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych ostateczne wyniki Spółki i Grupy za I półrocze 2022 roku zostaną opublikowane w dniu 14 września 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty