Trwa ładowanie...
Notowania
INBOOK: strona spółki
5.08.2022, 17:51

MDB Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach zawartych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”)
informuje, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. otrzymał od Medicofarma Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Medicofarma S.A.”), będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Panem Cezarym Kilczewskim – Prezesem Zarządu Emitenta, zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR o zbyciu 833.330 akcji Emitenta. Zgodnie z informacją przekazaną przez Medicofarma S.A., transakcja zbycia akcji Emitenta została zawarta poza obrotem zorganizowanym i dotyczyła akcji Emitenta, oznaczonych kodem ISIN: PLINBOK00036, tj. akcji które na chwilę obecną nie są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. W wyniku transakcji Medicofarma S.A. zbyła 833.330 akcji Emitenta na rzecz mniejszościowego akcjonariusza Medicofarma S.A. Zgodnie z warunkami transakcji, cena za jedną akcję Spółki wyniosła 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy) z zastrzeżeniem możliwości obniżenia ceny do 1,00 zł (słownie: jednego złotego) za jedną akcję Emitenta, zależnie od wartości kursu akcji Emitenta wg stan na dzień 31 grudnia 2022 r. Treść zawiadomienia zawierającego szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty