Trwa ładowanie...
Notowania

BMX Nabycie akcji własnych

Zarząd BioMaxima SA („Emitent”) informuje, iż w ramach realizacji Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BioMaxima SA z dnia 13 czerwca 2022 roku, Emitent w dniach 01.08.2022 do 05.08.2022 podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW nabył :
- w dniu 01.08.2022 : 4 858 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 29,68 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,1122% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 02.08.2022 : 4 055 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 30,51 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0937% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 03.08.2022 : 4 219 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 29,96 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,0975% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 04.08.2022 : 4 506 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 29,87 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,1041% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu, - w dniu 05.08.2022 : 4 963 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 29,94 zł za 1 akcję, stanowiących łącznie 0,1147% udziału w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu, Transakcje zostały wykonane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej - DM Trigon SA. W wyniku zawarcia powyższych transakcji Emitent nabył 22 601 akcji własnych stanowiących 0,5221% kapitału zakładowego i dających prawo do 22 601 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,5221% ogólnej liczby głosów. Łącznie od rozpoczęcia skupu akcji własnych Emitent nabył 89 852 akcje własne stanowiące 2,0758% kapitału zakładowego i dających prawo do 89 852 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,0758% ogólnej liczby głosów. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz szczegółowych danych o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 01.08.2022 - 05.08.2022 roku. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-08-16
BMX Korekta raportu bieżącego nr 46 - Nabycie akcji własnych
29,20
0,00
2022-08-12
BMX Nabycie akcji własnych
28,40
+2,82
2022-08-05
BMX Nabycie akcji własnych
29,85
+2,01
2022-07-29
BMX Nabycie akcji własnych
30,75
-3,41
2022-07-22
BMX Nabycie akcji własnych
29,25
-0,85
2022-07-15
BMX Nabycie akcji własnych
29,00
-1,03
2022-07-14
BMX Stan realizacji umowy na dostawy analizatorów
27,60
+4,17
2022-07-14
BMX Powiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania
27,60
+3,26
2022-07-07
BMX Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
25,65
+0,58
2022-07-07
BMX Nabycie akcji własnych
25,65
+0,58