Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
5.08.2022, 18:56

AGO Oświadczenie o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej z PFR S.A. spółce zależnej Agory S.A. (Helios S.A.)

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2022 z 28 marca 2022 r. oraz 19/2022 z 3 czerwca 2022 r. informuje, iż spółka zależna - Helios S.A. otrzymała oświadczenie o umorzeniu części pożyczki preferencyjnej udzielonej Helios S.A. przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ze skutkiem od dnia 9 sierpnia 2022 r.
Wartość umorzenia wynosi 14.070.705,00 PLN. Pozostała część pożyczki wynosi 4.842.202 PLN i będzie płatna w 22 kwartalnych ratach do końca 2027 r. Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

Inne komunikaty