Trwa ładowanie...
Notowania
ZASTAL: strona spółki
5.08.2022, 18:57

PGV Uzupełnienie do raportu nr 24/2022- zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej dokonane na NWZA w dniu 01.08.2022r.

Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 24/2022 z dnia 01.08.2022r., w którym poinformowano o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Stożek, w załączeniu przekazuje życiorys Pana Piotra Stożek, który nie został przekazany w raporcie pierwotnym.
podstawa prawna: par.5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty