Trwa ładowanie...
Notowania
BVT: strona spółki
5.08.2022, 19:31

BVT Przydział obligacji serii N

Zarząd BVT SA z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2022 r. dokonał przydziału obligacji serii N. O podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii N, Spółka informowała w trybie raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. Obligacje oferowane były w trybie w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach.
Łącznie przydzielonych zostało 637 obligacji serii N, zabezpieczonych, 24-miesięcznych, oprocentowanych, o kuponie płatnym kwartalnie, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej równej 637.000,00 zł. Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej 1.000,00 zł każda.

Inne komunikaty