Trwa ładowanie...
Notowania
ARTIFEX: strona spółki
5.08.2022, 23:11

ART Szacunkowe przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki oraz koszty akwizycji nowych graczy w lipcu 2022 r.

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) informuje, że w lipcu 2022 r. szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej Spółki („Grupa”) wynosiły łącznie 3 011 tys. zł, zaś poniesione przez Grupę koszty akwizycji nowych graczy („UAC”) w przedmiotowym okresie osiągnęły poziom 845 tys. zł. Szczegółowe dane, w rozbiciu na segmenty wraz z komentarzem, zaprezentowane zostały w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd Spółki pragnie odnotować, że niniejszy raport bieżący zawiera dane szacunkowe, które mogą ulec zmianie w wyniku dalszych prac księgowych. Ostateczna informacja o wielkości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów osiągniętej w lipcu 2022 r., a także kosztach UAC poniesionych przez Grupę w tym okresie, zostanie zaprezentowana w odpowiednim raporcie okresowym.

Załączniki

Inne komunikaty