Trwa ładowanie...
Notowania
EUROTAX: strona spółki
8.08.2022, 12:52

ETX Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej.

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności usługowej Emitenta. Według danych pochodzących ze Spółek należących do Grupy na 8 sierpnia 2022 r., liczba podpisanych w lipcu 2022 r. umów na zwrot podatku wyniosła 1 930 dla klientów z Polski, 790 dla klientów z Rumunii oraz 513 dla klientów z Bułgarii. W lipcu 2021 r. liczby te wynosiły odpowiednio 1 691, 704 i 486. Z kolei liczba podpisanych umów na pozyskanie zasiłków wyniosła 497 dla klientów z Polski, 160 dla klientów z Rumunii oraz 152 dla klientów z Bułgarii, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosły odpowiednio 400, 133 i 140.
Spółka zaznacza, że przychody z podpisanych umów oparte są na tzw. success fee, zatem zależą one od pozytywnego rozpatrzenia danych wniosków oraz różnią się w przypadku poszczególnych klientów.

Inne komunikaty