Trwa ładowanie...
Notowania
FIGENE: strona spółki
16.08.2022, 15:25

FIG Zawarcie umowy doradztwa z DC Advisory

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, w dniu 16 sierpnia 2022 r. zawarł z DC Advisory umowę doradztwa („Umowa”), dotyczącą pozyskania finansowania na cele dalszego rozwoju projektów wiatrowych i fotowoltaicznych Grupy FIGENE. Szacowany CAPEX dla tych inwestycji wynosi około 900 mln zł. W ramach Umowy, DC Advisory będzie świadczyć dla Spółki także usługi doradcze związane z przygotowaniem i realizacją transakcji z potencjalnym inwestorem. Warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych w tego typu umów, w szczególności w zakresie ustalenia wynagrodzenia od sukcesu.
DC Advisory jest międzynarodowym bankiem inwestycyjnym, wiodącym doradcą w zakresie przejęć i akwizycji ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych. Jako część globalnej firmy oferuje dostęp do ponad 600 specjalistów w Azji, Europie i USA. DC Advisory świadczy doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji. Profesjonalne wsparcie w zakresie powyższych kompetencji służyć ma realizacji długoterminowego celu strategicznego Grupy FIGENE jakim jest rozwój portfela projektów OZE o mocy powyżej 700 MW. W tym zakresie Grupa FIGENE zakłada na lata 2022-2024 dynamiczny rozwój poprzez przejęcia nowych instalacji energetyki wiatrowej oraz uruchomienie dużych projektów fotowoltaicznych. Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, ponieważ współpraca z DC Advisory celem pozyskania istotnych środków finansowych w ocenie Zarządu Emitenta pozwoli Grupie FIGENE osiągnąć powyższe strategiczne cele. Środki finansowe pozyskane od potencjalnego inwestora zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizacji gotowych do budowy projektów Grupy oraz dalszego rozwoju portfela farm wiatrowych i PV.

Inne komunikaty