Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
26.08.2022, 19:30

AGO Zawarcie Aneksu nr. 1 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. przez spółkę zależną Helios S.A.

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do komunikatów giełdowych nr 35/2020 z 24 września 2020 r. oraz 45/2020 z 23 grudnia 2020 r. informuje, iż w dniu 26 sierpnia 2022 r. powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną Helios S.A. Aneksu nr. 1 do umowy o kredyt rewolwingowy z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”) z gwarancją spłaty 80,0% kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”). Na mocy podpisanego Aneksu nr. 1 termin spłaty kredytu przypadający pierwotnie na 26 sierpnia 2022 r. został zmieniony na 26 maja 2026 r. Dodatkowo, spłata kredytu w wysokości 20,0 mln zł z jednorazowej płatności została rozłożona na 44 miesięczne raty, których spłata rozpocznie się od 26 września 2022 r.
Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Inne komunikaty