Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
5.09.2022, 21:24

TRK Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za pierwsze półrocze 2022 roku

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. informuje, iż termin publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 roku, planowany pierwotnie na dzień 14 września 2022 r., zostaje przesunięty na dzień 30 września 2022 r.
Termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 roku pozostaje bez zmian, tj. 24 listopada 2022 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Inne komunikaty