Trwa ładowanie...
Notowania
FIGENE: strona spółki
9.09.2022, 15:57

FIG Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 9 września 2022 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od ADVANCED COMPANY LIMITED, spółki posiadającej biuro rejestrowe w Republice Maltańskiej, o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przez ADVANCED COMPANY LIMITED udziału w kapitale zakładowym spółki FIGENE CAPITAL S.A., jak również prawa do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ponad 1%.
Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym FIGENE CAPITAL S.A. do 42,48% oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 42,41% nastąpiło w dniu 5 września 2022 r., w wyniku rejestracji w KRS nowej wysokości kapitału zakładowego Emitenta w kwocie 214.686.908 zł. Przed rejestracją nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki, o której mowa powyżej oraz przed scaleniem akcji, ADVANCED COMPANY LIMITED posiadała 924.451.500 akcji FIGENE CAPITAL S.A., które stanowiły 43,69% udział w kapitale zakładowym i dawały prawo do 924.451.500 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 43,62% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Obecnie, ADVANCED COMPANY LIMITED posiada 91.205.035 akcji FIGENE CAPITAL S.A., które stanowią 42,48% udział w kapitale zakładowym i dają prawo do 91.205.035 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 42,41% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie spółka ADVANCED COMPANY LIMITED oświadczyła, że nie występują podmioty od niej zależne, które posiadają akcje spółki FIGENE CAPITAL S.A. oraz nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty