Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
12.09.2022, 20:16

TRK Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną AB Kauno Tiltai

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana, przez spółkę zależną od Emitenta AB Kauno Tiltai z siedzibą na Litwie („Wykonawca”) a LITGRID AB (LITGRID Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wilnie na Litwie oraz AB „Ignitis gamyba” z siedzibą w Elektrenach na Litwie (dalej łącznie „Zamawiający”), umowa na „Projekt przebudowy i roboty budowlane dotyczące rozdzielni wysokiego napięcia 330/110/10 kV Kruonis” („Umowa“).
Łączna wartość netto zawartej Umowy wynosi 51 898 900,00 EUR (244 511 287,57 PLN). Prace na rzecz AB „Ignitis gamyba” mają być wykonane w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy, natomiast prace na rzecz LITGRID AB mają być wykonane do dnia 31 grudnia 2026 roku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. kontraktu stanowi znaczący udział w portfelu zamówień realizowanych przez Grupę Trakcja i spółkę zależną od Emitenta AB Kauno Tiltai oraz ma wpływ na utrzymanie bieżących i zwiększenie przyszłych przychodów i wyników Grupy Trakcja i spółki AB Kauno Tiltai. Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Inne komunikaty