Trwa ładowanie...
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
13.09.2022, 10:52

OPL Drugie zawiadomienie Zarządu ORANGE POLSKA S.A. o zamiarze połączenia z TP TELTECH Sp. z o.o.

DRUGIE ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU ORANGE POLSKA SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZAMIARZE POŁĄCZENIA Z TP TELTECH SP. Z O.O.
Na podstawie art. 504 w zw. z art. 402(1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, Zarząd Orange Polska Spółka Akcyjna informuje, że Orange Polska S.A., jako spółka przejmująca zamierza połączyć się z ze spółką TP Teltech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, al. Tadeusza Kościuszki 5/7, 90-418 Łódź, REGON: 472919476, NIP: 7251820520, o kapitale zakładowym w wysokości 49 005 000,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056853, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku TP Teltech na Orange Polska (łączenie przez przejęcie). Plan połączenia został ogłoszony w dniu 30 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej Orange Polska www.orange-ir.pl/pl/wiadomosci/. Z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 powołanej ustawy - Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze mogą zapoznawać się w sposób określony w tej ustawie w biurowcu Orange Polska S.A. przy Alejach Jerozolimskich 160 w Warszawie w Biurze Prawnym, w każdy dzień powszedni do dnia podjęcia uchwały łączeniowej włącznie, w godzinach od 9 do 16. Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Inne komunikaty