Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
13.09.2022, 20:29

TRK Informacja o rezygnacji członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 13 września 2022 r. wpłynęło do Spółki:
• oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Julio Alvarez Lopez; • oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Jorge Miarnau Montserrat; • oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Miquel Llevat Vallespinosa. Niniejsze rezygnacje staną się skuteczne we wcześniejszym z następujących dni: (i) dzień, w którym najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane przez Zarząd Spółki zmieni skład Rady Nadzorczej, albo (ii) 24 października 2022 r. Zgodnie z treścią rezygnacji, zostały one złożone w związku z utratą przez COMSA S.A.U. z siedzibą w Barcelonie („COMSA”) jej statusu kluczowego akcjonariusza Spółki w wyniku zarejestrowania 29 sierpnia 2022 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz z treścią art. 17 ust. 4 Statutu Spółki. Jednocześnie zg. z art.17 ust. 4 Statutu Spółki ww. członkowie Rady zwrócili się z prośbą do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na prowadzenie przez nich działalności konkurencyjnej wobec Spółki w związku z zaangażowaniem w działalność COMSA do czasu zakończenia pełnienia przez nich funkcji członków Rady (tj. do czasu, gdy niniejsze rezygnacje staną się skuteczne). W przypadku braku wyrażenia wskazanej zgody albo niepoddania jej pod głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15 września 2022 roku, niniejsze rezygnacje staną się skuteczne z ww. dniem. Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty