Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
15.09.2022, 19:26

TRK Informacja o rezygnacji członków Rady Nadzorczej - uzupełnienie informacji

W nawiązaniu do raportu 65/2022 z 13 września 2022 r., Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 września 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na prowadzenie przez członków Rady Nadzorczej:
- Pana Julio Alvarez Lopez; - Pana Jorge Miarnau Montserrat; - Pana Miquel Llevat Vallespinosa; działalności konkurencyjnej wobec Spółki w związku z zaangażowaniem w działalność COMSA do czasu zakończenia pełnienia przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej. W związku z zwołanym dziś Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na 12 października 2022 r. rezygnacje złożone 13 września 2002 roku przez tych Członków Rady Nadzorczej staną się skuteczne z dniem 12 października 2022 r. tj. z dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyboru nowych członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty