Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
16.09.2022, 14:23

PKN Porozumienie między PKN ORLEN S.A. a ENERGA S.A. dotyczące finansowania elektrowni CCGT w Gdańsku

PKN ORLEN S.A. informuje, że 16 września 2022 roku zawarł z ENERGA S.A. porozumienie w sprawie finansowania („Porozumienie”) budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) w Gdańsku („Projekt”). W przypadku podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej Projektu, PKN ORLEN S.A. zobowiązał się w Porozumieniu do pokrycia całości nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu, ale nie więcej niż 2,5 mld zł, przy czym finansowanie udzielone przez PKN ORLEN S.A. nastąpi ponad finansowanie udzielone przez ENERGA S.A.
PKN ORLEN S.A. może odstąpić od Porozumienia w przypadku braku zawarcia przez spółkę CCGT Gdańsk Sp. z o.o. (spółka celowa realizująca Projekt) umowy mocowej. Pokrycie wskazanych nakładów inwestycyjnych, nastąpi poprzez udzielenie środków pieniężnych ENERGA S.A. lub spółce CCGT Gdańsk Sp. z o.o. na kapitał własny lub zasadzie finansowania dłużnego. Porozumienie określa również zasady nadzoru nad spółką CCGT Gdańsk Sp. z o.o. oraz zarządzania Projektem. Porozumienie zastępuje list intencyjny, o którym PKN ORLEN S.A. informował w raportach bieżących nr 54/2021 z 29 grudnia 2021 roku oraz nr 58/2020 z 2 listopada 2020 roku. PKN ORLEN S.A. posiada 90,92% akcji ENERGA S.A., które dają prawo do 93,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ENERGA S.A. ENERGA S.A. posiada 100% udziałów spółki CCGT Gdańsk Sp. z o.o. Patrz także raport bieżący: nr 54/2021 z 29 grudnia 2021 roku oraz nr 58/2020 z 2 listopada 2020 roku.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-12-01
PKN ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. podpisał umowy na zakup stacji paliw na Węgrzech i Słowacji
65,30
+3,46
2022-11-30
PKN Podpisanie umów z MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.
64,80
+1,30
2022-11-30
PKN Podpisanie umów z Aramco Overseas Company B.V. w ramach finalizacji realizacji środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.
64,80
+2,19
2022-11-30
PKN Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zgody Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. na zawarcie z LOTOS SPV 1 i Rafinerią Gdańską umowy processingowej oraz umowy odbioru produktów
64,80
+2,19
2022-11-29
PKN Korekta zawiadomienia Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.
62,60
+2,01
2022-11-29
PKN Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2022 roku wg segmentów działalności
62,60
0,00
2022-11-29
PKN QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
62,60
0,00
2022-11-28
PKN Pozew o uchylenie uchwały NWZ PGNiG S.A.
64,04
-2,25
2022-11-18
PKN Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 3 kwartał 2022 roku wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 3 kwartały 2022 roku
64,10
-1,72
2022-11-17
PKN Rejestracja akcji serii F wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A. oraz podsumowanie emisji tych akcji
64,10
+0,56