Trwa ładowanie...
Notowania
PKNORLEN: strona spółki
20.09.2022, 15:47

PKN Wniosek akcjonariusza, Skarbu Państwa dotyczący NWZ PKN ORLEN S.A. zwołanego na 28 września 2022 roku

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2022 roku wpłynął do Spółki wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, zawierający propozycję zmian do opublikowanego projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 września 2022 roku w ramach punktu 6 porządku obrad:
„6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, KRS 0000059492 oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki.” Zgłoszony przez akcjonariusza wniosek wraz z uzasadnieniem jest załączony do niniejszego raportu bieżącego. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/archiwum-walnych-zgromadzen/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-28-09-2022 Patrz także raporty bieżące: nr 51/2022 z 25 sierpnia 2022 roku, nr 52/2022 z 25 sierpnia 2022 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-11-18
PKN Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 3 kwartał 2022 roku wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 3 kwartały 2022 roku
64,10
-1,72
2022-11-17
PKN Rejestracja akcji serii F wyemitowanych w ramach oferty publicznej w związku z połączeniem PKN ORLEN S.A. z PGNiG S.A. oraz podsumowanie emisji tych akcji
64,10
+0,56
2022-11-16
PKN Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji emisji połączeniowej oraz wykluczenie akcji spółki PGNiG S.A. z obrotu
64,90
-0,77
2022-11-10
PKN Oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieskorzystaniu z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej PKN ORLEN S.A. skierowanej do akcjonariuszy PGNIG S.A.
61,00
+0,98
2022-11-09
PKN Fitch Ratings podwyższył ocenę kredytową dla PKN ORLEN S.A.
61,00
0,00
2022-11-07
PKN Zawiadomienie od Akcjonariusza – Aviva OFE o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.
60,50
0,00
2022-11-07
PKN Zawiadomienie od Akcjonariusza – Skarbu Państwa o zmianie stanu posiadania akcji PKN ORLEN S.A.
60,50
0,00
2022-11-04
PKN Warunkowa rejestracja akcji PKN ORLEN S.A. serii F w KDPW, zamiana akcji PGNiG S.A. na akcje PKN ORLEN S.A. i wycofanie akcji PGNiG S.A. z depozytu papierów wartościowych
59,96
+5,07
2022-11-03
PKN Zmiana terminu publikacji raportu okresowego PKN ORLEN S.A. za 3 kwartał 2022 roku
58,04
+3,31
2022-11-02
PKN Rejestracja połączenia PKN ORLEN S.A. ze spółką PGNiG S.A., podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu PKN ORLEN S.A. w związku z tym połączeniem
54,92
0,00