Trwa ładowanie...
Notowania
MBANK: strona spółki
23.09.2022, 14:23

MBK Pismo z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał pismo, w którym Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadomił, iż w dniu 15 września 2022 roku zostały wszczęte postępowania administracyjne wobec banków, w wypadku których wartość wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym może ulec zmianie. Wobec Banku nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, co oznacza, że wartość wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nie ulega zmianie. Zgodnie z decyzją KNF z 29 października 2020 roku, Bank zobowiązany jest do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012, o czym Bank informował w raporcie bieżącym 74/2020 z 6 listopada 2020 roku, jak również dodatkowo w raporcie bieżącym 39/2021 z 15 września 2021 roku.

Inne komunikaty