Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 76/2022

Zarząd Spółki PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu („Spółka”) przekazuje korektę Raportu Bieżącego ESPI 76/2022. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podano nazwę miesiąca, w którym odbyło się Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 27 września 2022 roku, a nie jak wcześniej podano 27 stycznia 2022 roku.
W załączeniu Zarząd przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2022 roku. Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty