Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
30.09.2022, 14:29

MCR Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.

Zarząd „MERCOR” S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 września 2022 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z planowanych punktów porządku obrad. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt 6 - 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty