Trwa ładowanie...
Notowania
BNPPPL: strona spółki
12.10.2022, 18:04

BNP Istotne pozycje wpływające na wyniki III kwartału 2022 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 opublikowanego 15 lipca 2022 r. Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) podaje do publicznej wiadomości aktualizację informacji dotyczących czynników, które istotnie wpływają na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku („Grupa”) w III kwartale 2022 r.
W oparciu o dane dotyczące wykorzystania przez Klientów możliwości zawieszenia wykonania umów o kredyt hipoteczny udzielonych w PLN, wprowadzonej Ustawą o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, Bank dokonał weryfikacji szacunków podanych do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 22/2022 i rozpoznał kwotę 965 mln zł kosztów wakacji kredytowych w wyniku odsetkowym w III kwartale 2022 r. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz niektórych innych ustaw Bank rozpoznał koszty w wysokości 29 mln zł (w ramach wyniku z tytułu odsetek), związane z koniecznością zwrotu Klientom dodatkowych opłat ponoszonych do czasu ustanowienia hipotek. Ponadto wyniki III kwartału 2022 r. obciążyły: 1) dodatkowa wpłata na rzecz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych S.A. w kwocie 19 mln zł w ramach ogólnych kosztów administracyjnych (w II kwartale Bank poniósł koszt z tego tytułu w kwocie 188 mln zł), 2) koszty z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 8 mln zł. Wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców za II kwartał ustalona przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wyniosła 23 mln zł (kwota obciążająca wyniki III kwartału była niższa w związku z tworzeniem rezerw na ten cel w poprzednich okresach). W efekcie czynników opisanych powyżej, Bank i Grupa zaraportują negatywny wynik netto w III kwartale 2022 r. Więcej informacji na temat wyników finansowych zostanie podanych do publicznej wiadomości w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2022 r., którego publikacja planowana jest na 10 listopada 2022 r. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Inne komunikaty