Trwa ładowanie...
Notowania
BOGDANKA: strona spółki
17.10.2022, 14:02

LWB Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2022 r.

Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 października 2022 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za trzy kwartały 2022 r. (I-IIIQ 2022) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.
Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I-IIIQ 2022: Przychody ze sprzedaży netto: 2.030,1 mln zł EBITDA: 676,4 mln zł EBIT: 374,0 mln zł Zysk netto: 310,3 mln zł Zarówno produkcja jak i sprzedaż węgla handlowego w omawianym okresie wyniosły 7,16 mln ton. W związku z pojawieniem się w ścianie 3/VII/385 w trzecim kwartale bieżącego roku nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowadzeniu wydobycia, którym obiektywnie nie można było zapobiec ani przeciwdziałać, Spółka podjęła decyzję o aktualizacji planu produkcyjnego na 2022 r. ustalając go na poziomie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego, o czym poinformowała raportem bieżącym nr 19/2022 z dnia 14.09.2022 r. i cel ten podtrzymuje. W omawianym okresie nie wystąpiły inne zdarzenia jednorazowe, mające istotny wpływ na prezentowane wyniki. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za trzeci kwartał 2022 r., którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2022 r.

Inne komunikaty