Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
21.10.2022, 12:59

TRK Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną AB Kauno Tiltai

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa przez spółkę zależną od Emitenta AB Kauno Tiltai z siedzibą na Litwie („Wykonawca”) a Litewskim Zarządem Dróg z siedzibą na Litwie („Zamawiający”) na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa odcinka autostrady A1 Wilno – Kowno – Kłajpeda od km 99,03 do 100,47 (most środkowy na Wilii)”, polegających na przebudowie mostu środkowego na rzece Wilia („Umowa“).
Łączna wartość netto zawartej Umowy wynosi 56 504 583,55 EUR (270 967 730,41 PLN) oraz kwota warunkowa przewidziana niniejszą Umową wynosi do 10% jej wartości, tj. do 5 650 458,35 EUR (27 096 773,04 PLN). Prace mają być zrealizowane w ciągu 23 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy, tj. po obustronnym podpisaniu Umowy oraz złożeniu przez Wykonawcę dokumentu gwarantującego wykonanie Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, gdyż realizacja ww. kontraktu stanowi znaczący udział w portfelu zamówień realizowanych przez Grupę Trakcja i spółkę zależną od Emitenta AB Kauno Tiltai oraz ma wpływ na utrzymanie bieżących i zwiększenie przyszłych przychodów i wyników Grupy Trakcja i spółki AB Kauno Tiltai. Podstawa prawna: Art. 17 MAR

Inne komunikaty