Trwa ładowanie...
Notowania
CCC: strona spółki
21.10.2022, 20:36

CCC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. na dzień 17 listopada 2022 roku

Zarząd CCC S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 17 listopada 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. („Walne Zgromadzenie”), które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.
Walne Zgromadzenie zwołuje się na wniosek głównego akcjonariusza Spółki, w sprawie podwyższenia jej kapitału zakładowego. Celem zwołania Walnego Zgromadzenia jest zapewnienie Spółce możliwości pozyskania dodatkowego kapitału udziałowego, zarówno od Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (największego akcjonariusza Spółki), a także innych inwestorów uprawnionych do udziału w ofercie akcji nowej emisji Spółki realizowanej w oparciu o zwolnienie z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz możliwości ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji będącymi akcjami na okaziciela do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty