Trwa ładowanie...
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
24.10.2022, 17:18

OPL Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2022 roku.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2022 roku.
Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników zostały przedstawione w Nocie 2 do Skróconego Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzy miesiące zakończone 30 września 2022 roku sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej https://www.orange-ir.pl/pl/centrum-wynikow/). Pełny tekst raportu znajduje się w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty