Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki PREFA Group Spółka akcyjna z siedzibą w Luboniu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej również „Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie” ) na dzień 21 listopada 2022 r., na godz. 14.00 w siedzibie spółki, ul. Puszkina 63a, 62-030 Luboń. W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz klauzula RODO.

Załączniki

Inne komunikaty