Trwa ładowanie...
Notowania

FOR Wstępne szacunkowe wybrane wyniki finansowe Forever Entertainment SA za III kwartał oraz 3 kwartały 2022 roku

Zarząd Forever Entertainment SA (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane wyniki finansowe Forever Entertainment SA za III kwartał oraz 3 kwartały 2022 roku.
Szacunkowe wyniki Emitenta za III kwartał 2022 roku: - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 11,67 mln zł, w porównaniu do 7,66 mln zł za III kw. 2021 r. - zysk z działalności operacyjnej: 2,21 mln zł, w porównaniu do zysku 1,76 mln zł za III kw. 2021 r. - wynik netto: 1,70 mln zł, w porównaniu do zysku 1,58 mln zł za III kw. 2021 r. Szacunkowe wyniki Emitenta za 3 kwartały 2022 roku: - przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: 35,57 mln zł, w porównaniu do 20,61 mln zł za 3 kwartały 2021 r. - zysk z działalności operacyjnej: 9,09 mln zł, w porównaniu do 2,69 mln zł za 3 kwartały 2021 r. - wynik netto: 7,93 mln zł, w porównaniu do 3,13 mln zł za 3 kwartały 2021 r. Zarząd Emitenta uznał powyższe szacunkowe wyniki wypracowane w III kwartale oraz za 3 kwartały 2022 roku za informację poufną, z uwagi na ich istotnie wyższy poziom w porównaniu do wyników osiągniętych przez Spółkę w analogicznych okresach roku poprzedniego. W III kwartale 2022 roku przychody Emitenta wzrosły o ponad 52% oraz wypracował wzrost zysku operacyjnego o 25% r/r i zysku netto o 8% w odniesieniu do porównywanych zysków za III kwartał 2021 roku. Przychody Emitenta za 3 kwartały 2022 roku wzrosły o 73% r/r, a zysk operacyjny i zysk netto, odpowiednio o 237% r/r i 153% r/r. Ponadto Zarząd Emitenta podkreśla, że powyższe zyski szacunkowe wypracowane w III kwartale oraz za 3 kwartały 2022 roku, po raz pierwszy uwzględniają zmianę netto rezerwy (odpowiednio: 0,60 mln zł oraz 1,82 mln zł), utworzone na przyszłe zobowiązania Spółki z tytułu podziału zysków („revenue share”) ze sprzedaży gier („Rezerwy”). Skorygowane o Rezerwy zysk operacyjny i zysk netto za III kwartał 2022 roku wyniosły odpowiednio 2,81 mln zł i 2,19 mln zł, co przekłada się na ich wzrost o 59% r/r i 39% r/r. Skorygowane o rezerwy zysk operacyjny i zysk netto za 3 kwartały 2022 roku wyniosły odpowiednio 10,91 mln zł i 9,40 mln zł, co przekłada się na wzrost o 305% r/r i 200% r/r. Wzrost zaprezentowanych przez Emitenta szacunkowych przychodów i zysków w głównej mierze jest wynikiem: (1) osiągania przychodów ze sprzedaży gry pt. „THE HOUSE OF THE DEAD: Remake”, która miała premierę w wersji elektronicznej na kilku platformach w II i III kwartale 2022 roku i wersji fizycznej (pudełkowej), (2) rozliczania zaliczek na produkcję realizowanych tytułów oraz (3) utrzymaniu sprzedaży gier wcześniej wydanych na wysokim poziomie. ZASTRZEŻENIE: Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego Forever Entertainment za III kwartał 2022 roku nastąpi 14 listopada 2022 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Inne komunikaty