Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
31.10.2022, 10:05

PGE Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”), informuje, że w dniu 31 października 2022 r. PGE zawarła z Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. oraz z ZE PAK S.A. („Strony”) list intencyjny („List Intencyjny”).
Intencją Stron jest współpraca w ramach strategicznego polsko – koreańskiego projektu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie („Projekt”). Strony zdecydowały się podjąć współpracę mającą na celu opracowanie planu rozwoju elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR1400, w tym w szczególności wykonanie analizy danych dotyczących warunków geotechnicznych, sejsmicznych i środowiskowych, opracowanie szacunkowego budżetu dla prac przygotowawczych, etapu budowy oraz etapu produkcji wraz z proponowanym modelem finansowania Projektu oraz opracowanie oczekiwanego harmonogramu Projektu wraz ze zdefiniowaniem dat dla kluczowych kamieni milowych. Strony zamierzają przygotować plan rozwoju do końca 2022 r. Obszar w Pątnowie jest określony w „Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.” oraz w „Programie polskiej energetyki jądrowej” przyjętymi przez Radę Ministrów RP odpowiednio 2 lutego 2021 r. i 2 października 2020 r., jako jedna z czterech możliwych lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce. List Intencyjny wygaśnie po trzech latach i może zostać przedłużony o kolejny rok za zgodą wszystkich stron.

Inne komunikaty