Trwa ładowanie...
Notowania
TRAKCJA: strona spółki
8.11.2022, 20:11

TRK Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 8.11.2022 r. otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („Akcjonariusze”) zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 77h ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - o przekroczeniu przez Akcjonariuszy progu 90% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w Spółce. Jednocześnie zawiadomienie dotyczy przekroczenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. samodzielnie 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Powyższa zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku rozliczenia 2 fazy wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Szczegółową treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty