Trwa ładowanie...
Notowania

LWB Aktualizacja założeń ogłoszonych w Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku).

Zarząd LW Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 9 listopada 2022 roku podjął decyzję o aktualizacji założeń: „Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 roku (perspektywa do 2040 roku)” („Strategia”), w zakresie planów produkcyjnych na kolejne lata. W związku z istotną zmianą sytuacji na rynku krajowym i międzynarodowym w 2022 roku Spółka postanowiła zweryfikować jej podstawowe założenia.
Jednym z podstawowych założeń obowiązującej Strategii, o przyjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2020 z dnia 16.12.2020 r. było zwiększenie liczby produktów dzięki selektywnemu wydobyciu węgla (typ 34). W związku z wynikami przeprowadzonych badań, wskazujących na niewielką ilość węgla typu 34, w przebadanych próbkach jak również wzmożony popyt na węgiel energetyczny, Spółka postanawia odstąpić od ww. założenia celem maksymalizacji produkcji jej podstawowego produktu. Odstąpienie od selektywnego wybierania węgla w złożu, pozwoli na zwiększenie potencjalnych możliwości produkcyjnych po roku 2026 o ok. 10% w stosunku do średnich wielkości przedstawionych w obowiązującej Strategii. Jednocześnie Spółka informuje, że prowadzi prace nad kompleksową aktualizacją Strategii Spółki w ramach, której rewizji podlegać mogą również inne jej elementy takie jak baza zasobowa, plany rozwojowe a także inicjatywy strategiczne w tym obejmujące poszukiwanie możliwości inwestycyjnych spoza core buisness.

Inne komunikaty