Trwa ładowanie...
Notowania
NEWAG: strona spółki
14.11.2022, 17:24

NWG Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za trzy kwartały 2022

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022 roku w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za trzy kwartały 2022 roku.
Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe: I Wyniki jednostkowe Spółki: Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2022 wyniosła 619,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 62,5 mln zł (-9,2%). Spółka w okresie III kwartałów 2022 roku zanotowała stratę netto w wysokości 37,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 33,2 mln zł (-213,1%). Wartość EBITDA wyniosła 25,8 mln zł i była niższa o 55,2 mln zł (-68,2%) w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku. II Wyniki skonsolidowane Grupy: Wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2022 wyniosła 632,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 59,3 mln zł (-8,6%). Zysk netto Grupy w okresie III kwartałów 2022 roku wyniósł 996 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto wyniósł 70,8 mln zł (-98,6%). Wartość EBITDA wyniosła 59,8 mln zł i była niższa o 66,3 mln zł (-52,6%) w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku. Powyższa procentowa analiza porównawcza została dokonana poprzez porównanie z danymi skorygowanymi za okres trzech kwartałów 2021 roku (skorygowane dane za okres trzech kwartałów 2021 zostaną szczegółowo przedstawione w raporcie okresowym za III kwartał 2022 roku). Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miały następujące czynniki: - wartość marży na sprzedaży; niższa wartość zrealizowanej marży jest konsekwencją wielu czynników związanych z aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą w kraju i na świecie; wywołana przez Rosję wojna negatywnie oddziałuje na działalność Grupy powodując ograniczenia w dostępności materiałów i komponentów, zaburzenia w łańcuchach dostaw, niekontrolowany wzrost cen paliw i energii, a przede wszystkim osłabienie PLN w stosunku do EUR i USD, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu kosztów materiałowych oraz obniżenia marży, - harmonogram realizowanych projektów i wynikający z niego terminarz sprzedaży pojazdów w analizowanym okresie, w tym szczególnie przesunięcie w sprzedaży lokomotyw DRAGON MST dla PKP Cargo S.A. na ostatnie tygodnie br., - wyższe w stosunku do ubiegłorocznych danych koszty finansowe, co wynika częściowo ze wzrostu wolumenu finansowania zewnętrznego, ale przede wszystkim z podniesienia wartości stóp procentowych, - wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 6,4 mln zł, co było konsekwencją regulacji płacowych w spółkach Grupy. Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie okresowym za III kwartał 2022 roku, który zostanie opublikowany w dniu 18 listopada 2022 roku zgodnie z aktualnym kalendarzem publikacji raportów okresowych. Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Inne komunikaty