Trwa ładowanie...
Notowania
BNPPPL: strona spółki
15.11.2022, 11:13

BNP Rezygnacja członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że Bank otrzymał rezygnację Pana Stefaana Decraene z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku z dniem 31 grudnia 2022 r.
Powodem rezygnacji Pana Stefaana Decraene jest odejście z Grupy BNP Paribas. Podstawa prawna §5 pkt 4 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty