Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
17.11.2022, 11:41

PGE Odwołanie Wiceprezesa Zarządu

Zarząd spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 17 listopada 2022 r. uchwałę o odwołaniu p. Pawła Ciocha, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Inne komunikaty