Trwa ładowanie...
Notowania
CCC: strona spółki
17.11.2022, 13:34

CCC Uchwały podjęte przez NWZA CCC S.A. w dniu 17 listopada 2022 roku

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CCC S.A. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A. w dniu 17 listopada 2022 roku.

Załączniki

Inne komunikaty