Trwa ładowanie...
Notowania
MERCOR: strona spółki
18.11.2022, 10:28

MCR Korekta Raportu bieżącego nr 53/2022

Zarząd „MERCOR” S.A. przekazuje korektę Raportu bieżącego nr 53/2022 z dnia 10.11.2022.
W związku z oczywistą omyłka pisarską w treści Raportu bieżącego nr 53/2022 błędnie zostały podane nazwy miesięcy, w których zostały pozyskane zamówienia. W treści Raportu powinny były się znaleźć nazwy miesięcy analogiczne z podanymi w tytule Raportu. Treść Raportu powinna mieć brzmienie jak poniżej: „Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że w październiku 2022 roku Grupa Mercor pozyskała zamówienia o wartości około 45,6 mln zł w porównaniu z wartością 41,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 10%. W okresie od maja do października 2022 roku Grupa pozyskała zamówienia o wartości około 297,9 mln zł wobec 263,6 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co oznacza wzrost o 13%." Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty