Trwa ładowanie...
Notowania

DRF Skup akcji własnych

Zarząd Dr.Finance S.A. ( dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 19/06/2022 WZA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółka nabyła:
• w dniu 28 listopada 2022 r. 571 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,826 zł, • w dniu 29 listopada 2022 r. 643 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,798 zł, • w dniu 30 listopada 2022 r. 651 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,822 zł, • w dniu 01 grudnia 2022 r. 745 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,824 zł, • w dniu 02 grudnia 2022 r. 738 akcji po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 0,800 zł, Akcje nabyte w dniach od 28 listopada do 02 grudni 2022 r. stanowią 0,09% w kapitale zakładowym Spółki i dają 0,09% głosów na WZA. Od początku realizacji programu skupu akcji własnych Spółka nabyła 8.145 akcji, które stanowią 0,218% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0,218% głosów na WZA.

Inne komunikaty