Trwa ładowanie...
Notowania
ELQ: strona spółki
19.01.2023, 14:03

ELQ Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Spółki ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie („Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 19 stycznia 2023 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy ze spółką z branży odnawialnych źródeł energii. Powyższa umowa dotyczy realizacji przez Spółkę usług w zakresie produkcji i dostaw stacji transformatorowych. Wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy oszacowana została na kwotę 1.665.700 zł netto. Harmonogram realizacji umowy jest obecnie przedmiotem uzgodnień z klientem.

Inne komunikaty