Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Nieterminowy wykup obligacji serii C

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również „Spółka” lub Emitent”) informuje, iż w dniu 19 stycznia 2023 roku, zgodnie z warunkami emisji obligacji z dnia 08.12.2020 r. zmienionymi dnia 13.12.2021 r., winna być wypłacona kwota wykupu od 8.200 sztuk obligacji serii C wraz odsetkami za ostatni okres odsetkowy, jednak z uwagi na opóźnienia spodziewanych wpływów na rachunek Emitenta, niemożliwym było spełnienie świadczenia wykupu obligacji serii C wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy wypadający w dniach 19.10.2022- 19.01.2023 w wymaganym terminie.
Emitent oświadcza, iż całkowity wykup obligacji serii C oraz wypłaty odsetek za ostatni okres odsetkowy nastąpi do dnia 28.02.2023 r. Zarząd Spółki pragnie podkreślić, iż zaistniałe opóźnienie w wypłacie należnych świadczeń ma charakter incydentalny i jest spowodowane późniejszym terminem osiągnięcia przyszłego przychodu, niż pierwotnie zakładany. Jednocześnie Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

Inne komunikaty