Trwa ładowanie...
Notowania
ELZAB: strona spółki
25.01.2023, 8:14

ELZ Harmonogram raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2023:
Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2022 r. - 31.03.2023 Rozszerzony raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2023 r. - 12.05.2023 za III kwartał 2023 r. - 16.11.2023 Rozszerzony raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2023 r. - 18.08.2023 Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie publikuje raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r. a także na podstawie § 62 ust. 1. i 3 niniejszego Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego i odrębnego półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania półrocznego. Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty okresowe (kwartalne i półroczne), zawierające odpowiednie skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego

Inne komunikaty