Trwa ładowanie...
Notowania
FDGAMES: strona spółki
25.01.2023, 9:47

NGG Wstępna informacja na temat przychodów Emitenta na platformie Nintendo Switch w grudniu 2022 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku, Zarząd No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że według danych uzyskanych od operatora platformy Nintendo Switch, przychody Emitenta ze sprzedaży gier na platformie Nintendo Switch, w grudniu 2022 rok, wyniosły 180,979.99 euro (tj. ok. 852 tys. zł), przy czym jest to kwota już po odliczeniu prowizji należnej operatorowi platformy Nintendo Switch.
Emitent wskazuje, że przychody te będą miały istotne znaczenie dla wyników Emitenta za 4 kwartał roku 2022 i cały rok 2022. W szczególności, przychody Emitenta tylko za 4 kwartał roku 2022 powinny mieć podobną wysokość co łączne przychody Emitenta za 3 poprzednie kwartały roku 2022. Emitent zwraca uwagę, że przychody Emitenta ze sprzedaży gier na platformie Nintendo Switch w grudniu 2021 rok były ponad dwukrotnie mniejsze. Emitent wskazuje, że tak znaczący wzrost przychodów jest wynikiem nie tylko sukcesu kampanii promocyjnej „12 Games of Christmas Giveaway!”, o której mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 24/2022, ale przede wszystkim, jest wynikiem stałego rozwijania kompetencji Emitenta, jako wydawcy gier na platformie Nintendo Switch. Ten stały wzrost kompetencji powinien mieć przełożenie na wyniki Emitenta również w roku 2023 i latach kolejnych.

Inne komunikaty